DONGSON STEEL

được thành lập năm 2003 bới một nhóm kỹ sư thiết kế dạn dày kinh nghiệm và năng lực vượt trội. Giờ đây DONGSON là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Nhà thép tiền chế và kết cấu thép.