Chính sách chất lượng

 
 

Chúng tôi phấn đấu không ngừng để mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn về chất lượng của sản phầm bằng:

- Đầu tư liên tục cho công nghệ hiện đại.

- Xây dựng, áp dụng và cải tiến liên tục hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự làm việc chuyên nghiệp, uy tín, trách nhiệm.

- Cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

- Làm việc dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.

- Chất lượng tạo nên và sẽ là nền tảng đưa thương hiệu DONGSON STEEL®