Trang thiết bị

                         Máy cắt thủy lực 16mmx 9.7 m

                         Máy cắt thuỷ lực 13mmx 3m

                          Máy chấn 175T


                         Máy hàn tự động hồ quang chìm

                          Máy nắn cánh dầm

                         Máy phay CNC

 

                         Máy tiện

                         Máy cưa vòng

                         Máy phun bi

 

                        

                         Máy cắt plasma CNC 50mm x 3m x 12m