• Báo giá
 • Giới thiệu
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Liên hệ
 • vnen

Nhà thép và Ứng dụng

Nhà thép có một lịch sử phát triển lâu dài. Ở Anh từ những năm cuối thế kỷ 18, họ đã cố gắng xây dựng các kết cấu thép chống cháy cho nông nghiệp và công nghiệp dệt may. Vào cuối thế kỷ 19, “Nhà thép di động” đã được bán cho những người tiên phong đi đào vàng. Vào thời kỳ đó, tòa nhà chọc trời đầu tiên được xây dựng.

Vào đầu thế kỷ 20, Nhà thép đã trở nên phổ biến hơn trên khắp thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ II Nhà thép đã được chấp nhận một cách rộng rãi bởi tính hiệu quả về chi phí cùng với vật liệu được cải tiến và các ứng dụng rộng rãi.

Ở Mỹ, gần 70% nhà thấp tầng mới được xây dựng là nhà thép hoặc kết hợp với nhà thép. Trong hơn 80 năm có hơn 14 triệu nhà thép đã được xây dựng.

Hệ thống xây dựng Nhà thép dần dần trở nên là hệ thống nhà tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới với thuận lợi cho nhà một tầng không dùng để ở và là sự lựa chọn hiệu quả để thay thế các hệ thống nhà truyền thống.

3D_model_rendering_800x600

Lợi Thế của Nhà thép tiền chế

 1. Giảm Thời gian thi công

 • Nhà thép tiền chế tiết kiệm được 40% thời gian thi công

 2. Chi phí đầu tư ban đầu thấp

 •  Các cấu kiện chính giảm 40% so với nhà truyền thống
 • Các cấu kiện phụ giảm 30% so ới nhà truyền thống
 • Ít yêu cầu về móng hơn do trọng lượng tổng cộng của Nhà thép nhẹ hơn
 • Sản xuất cấu kiện và lắp dựng nhanh hơn có nghia là ít chi phí nhân công hơn.

 3. Chi phí vòng đời thấp hơn

 • Hoàn vốn đầu tư nhanh hơn

 4. Tính Linh hoạt và Độ bền 

 • Vĩnh cữu: Đó là sự thật. Nhà thép có thể cung cấp một kết cấu bền vững, đáng tin cậy, hầu như không tốn chi phí bảo trì, đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua. Nhà thép có thể sử dụng tới 80 năm.
 • Sử dụng Nhà thép thường lâu dài hơn nhà xây dựng bằng bê tông, vữa, gỗ hoặc các vật liệu làm nhà tiêu biểu khác (theo MBMA)
 • Nhà thép dễ dàng được mở rộng ở bất kỳ giai đoạn nào của dự án và sau khi đưa vào sử dụng
 • Bất kỳ các phần nào tháo đi đều có thể dựng lại và tái sử dụng trong các dự án khác.

 5. Chí phí bảo trì thấp:

 • Vật liệu hoàn thiện bền duy trì vẻ đẹp trong nhiều năm mà không cần sự chăm sóc
 • Nhà thép yêu cầu báo trì thấp hơn bất kỳ loại nhà tương tự sử dụng vật liệu khác.

Typical_Frames