Hệ thống kết cấu phụ

Tấm ốp trần Tôn ốp tường
Sàn lửng Vách ngăn
Hệ thống dầm cầu trục nhiều tầng Cầu trục 300 tấn
Dầm vượt gánh Dầm tổ hợp