Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế là nhà sử dụng vật liệu thép làm khung chịu lực bên trong và bao che bên ngoài.
Cấu kiện được chế tạo sẵn tại nhà máy gọi là "tiền chế", lắp ghép với nhau tại công trường bằng bu lông,
óc vít là chủ yếu.

Hệ thống Nhà thép tiền chế

Các thành phần chính của Nhà thép tiền chế

Thép tổ hợp hình " I " sử dụng cho khung chính (kèo, cột), có chiều cao tiết diện không đổi.

Thành phần thép cán nguội hình " Z ",  " C " dùng cho kết cấu phụ (xà gồ mái, xà gồ thường, dầm giằng).

Thành phần tôn cán (tôn mái, tôn vách).