Phụ kiện

Cửa đẩy Cửa cuốn
Cửa sổ Lưới thép giản
Tol lấy sáng Tấm mái lấy sáng
Lưới sắt Thông gió
Lam gió Tấm cách nhiệt
Máng xối giữa Cửa cá nhân
Máng xối hiên Ống xối
Vít Bulong neo
Đai và bulong neo Tấm đệm