Công trình công nghiệp

Nhà Xe LongFa-Bình Phước, Việt Nam

Diện tích: 85x24

Chủ đầu tư: LongFa

Đơn vị công và giám sát: Cty TNHH Cơ Khí & Xây Dựng Đông Sơn

Ngày khởi công: 22/07/2014

Ngày hoàn thành: 5/09/2014

Nhà Xe LongFa-Bình Phước, Việt Nam